آیا ارسال محصولات و مرسولات به خارج از کشور ممکن است؟

طبق قوانین پستی ایران فرستادن محصولات و مرسولات از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجاری به استثنای کالایی که شرعا یا قانونا ممنوع باشد، مجاز می باشد.

طبق قوانین پستی ایران فرستادن محصولات و مرسولات از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجاری به استثنای کالایی که شرعا یا قانونا ممنوع باشد، مجاز می باشد.
در این زمینه محصولات ممنوعه پستی به خارج از کشور شامل موارد زیر است:
– وسایل عتیقه شامل :
– تابلو های نقاشی قدیم ، آثار هنری اصیل ، کتب خطی ، انواع سکه و جواهرات که خروج آنها از کشور ممنوع است.
– اسلحه و مواد منفجره
– مواد مخدر و اعتیاد آور
– لوازم بازی قمار
– مشروبات الکلی
– تمبرهایی که قبل از انقلاب اسلامی منتشر شده است
– کالا های یارانه‌ای مانند: قند و شکر و روغن

فرستادن فرش دستباف در حد صنایع دستی و به صورت پشتی، دیوارکوب و اندازه‌های کوچک نیز مجاز است. در زمینه دارو نیز محموله پستی دارویی در حد مصرف شخصی و با حفظ جنبه غیر تجاری آن مجاز میباشد .

آیا نرخ ارسال مرسوله پستی با اولویت و بدون اولویت با هم متفاوت است؟

بله برای مرسولات بدون اولویت، فرستنده نرخ کمتری را پرداخت خواهد کرد و مدت زمان ارسال و پخش آنها هم مدت بیشتر است. ولی در ارسال مرسوله پستی با اولویت، از سریع‌ترین راه هوایی یا زمینی کمک گرفته می‌شود و هزینه ارسال کالا در آنها هم بیشتر میباشد.
نظرات کاربران