خبر های روز

واکنش ترامپ به سقوط قیمت نفت آمریکا
رئیس جمهوری آمریکا:
- برای پر کردن ذخایر خود به دنبال سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت نفت هستیم
- می‌خواهیم با مسئولیت‌پذیری اقتصاد خود را بازگشایی کنیم
- به دنبال این هستیم که ۷۵ میلیون بشکه در ذخایر نفت خود قرار دهیم و آنها را با قیمت‌های عالی پر کنیم
- ما در تعدادی از ایالت‌ها شاهد کاهش چشمگیر تعداد مبتلایان به #کرونا هستیم.
نظرات کاربران