حمل کالاهای خطرناک

 

به کالاهایی که امکان بروز آسیب برای انسان، محیط زیست و همچنین سایر کالاها دارند، کالای خطرناک گفته می‌شود. حمل و نقل کالاهای خطرناک مشمول قوانین و مقررات ویژه‌ایست که برای هر شیوه حمل متفاوتی دارد و برای هر شیوه حمل مدارک و اسناد جداگانه مورد نیاز است که باتوجه به ویژه‌گیهای آن شیوه حمل دقیق و مفصلی درنظر گرفته شده است

موارد و کالاهای خطرناک به شرح زیر می باشد

موادهای منفجره:

 1. مهمات
 2. ترکیبات نیتروژنی
 3. باروت
 4. مواد منفجره و رایولوژیکی
 5. مواد آتش زا
 6. پودر فلزات
 7. سوزاننده ها
 8. ترکیبات نیتراتی_ نیترات پتاسیم و نیترات سلولز

گازها:

 1. سمی یا خورنده
 2. قابل اشتعال
 3. غیرسمی و یا غیر اشتعال
 4. گازهای فشرده
 5. گازهای مایع یخچالی
 6. گازهای محلول و مایع
 7. مایعات اشتعال زا
 8. جامدات بسیار خطرناک
 9. پروکسیدهای عالی و مواد اکسیدکننده
 10. موادهای سمی و عفونی

مواد عفونی:

 1. مواد رادیواکتیویته
 2. مواد خورنده

شرکت بین المللی آتا اکسپرس تخصص ویژه ایی در حمل این چنین کالا ها دارد و میتواند خدمات منحصر به فردی به مشتریان ارائه دهد.
نظرات کاربران