تجارت خارجی چین

رشد ۲۴.۵ درصدی تجارت خارجی چین در ۷ ماه نخست ۲۰۲۱
 تجارت خارجی چین از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون به۲۱ تریلیارد و ۳۴۰ میلیارد یوان (هر دلار ۶.۵ یوان) رسیده است.
طبق آمار گمرک چین، میزان صادرات چین در این مدت رشد ۲۴.۵ درصدی داشته و به ۱۱ تریلیارد و ۶۶۰ میلیارد یوان رسیده است.
گزارش حاکی است واردات نیز با رشد ۲۴.۴ درصدی به ۹ تریلیارد و ۶۸۰ میلیارد یوان رسیده است.
میزان تجارت شرکت های خارجی مستقر در چین نیز در این مدت با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۷ تریلیارد و ۷۶۰ میلیارد یوان رسیده است.
نظرات کاربران