روابط بین چین و طالبان !

سفر هیئتی شامل نُه تن با ریاست ملا برادر مذاکره کننده و نایب رئیس گروه طالبان به پکن و دیدار آن‌ها با وانگ یی وزیر خارجه چین و شماری از دیگر مسئولان امنیتی و سیاستمداران دولت چین، این نگرانی آمریکا به اوج خود رسید.افغانستان به سبب موقعیت راهبردی اش، «مرکز آسیا» محسوب می‌شود. به طوری که با شش کشور پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران مرز‌های زمینی دارد و قبیله پشتون وابسته به گروه طالبان حدود ۴۵ درصد از همه ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهد.
نظرات کاربران