تعطیلی چند روزه ی چین در روز های آینده

جشنواره نیمه پاییز یکی از فستیوال های سنتی چینی است که از پرستش ماه سرچشمه می گیرد.این جشنواره همه ساله در پانزدهمین روز ماه هشتم در تقویم چینی ها برپا می شود که نماد برداشت و پیوند خانواده و وقت گذراندن با خانواده است.در این جشنواره همه ی اعضای خانواده گرد هم می آیند و با تماشای قرص ماه که نماد شانس می باشد و خوردن کیک های خوشمزه ای که شبیه ماه است ساعات خوشی را کنار هم سپری می کنند از همین رو از روز 28 شهریور تا 30 شهریور دفتر شرکت آتا اکسپرس در چین تعطیل می باشد. 
نظرات کاربران