واردات خودرو

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت : همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم ، طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس نیز در حال بررسی و نهایی شدن است .

مطابق شروطی که مجلس در این طرح گنجانده واردات خودرو از طریق واردات بدون نیاز به انتقال ارز و همچنین صادرات خودرو ، قوای محرکه و قعطات میتوان واردات خودرو را انجام داد.

با اجرایی شدن این طرح پیش بینی می شود قیمت خودروهای وارداتی بین 25 تا 30 درصد با کاهش روبرو شد . با اجرایی شدن این طرح علاوه بر شکسته شدن قیمت خودرو های وارداتی خودرو های داخلی نیز کاهش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.
نظرات کاربران