روش نگه‌داری و بارگیری کالاهای فاسدشدنی در حمل هوایی

این مقاله به بررسی نگه‌داری و بارگیری کالاهای فاسدشدنی در حمل هوایی می پردازیم.

در این مقاله از شرکت آتا اکسپرس به بررسی روش نگه‌داری و بارگیری کالاهای فاسدشدنی در حمل هواییمی پردازیم:

۱. زمان بارگیری اجناس فاسدشدنی، بایستی به قابلیت تنظیم دمای انبار هواپیما، دقت داشته باشیم.

۲. اجناس فاسدشدنی، پیش از بارگیری در هواپیما، و بعد از از تخلیه نمودن از آن، در وضعیت خوبی، از نظر دما و نور، نگه‌داری شود.

 

۳. کالاهایی که با یخ خشک خنک می گردند، و بارهای فاسدشدنی مرطوب، یا حاوی مایعات، که امکان نشت آن‌ها، روی کف انبار هواپیما وجود دارد، بار مرطوب محسوب می‌شوند.

۴. مواد غذایی (EAT)، با مواد سمی (RPB)، و مواد مسری (RIS)، در یک جا، نگهداری نشود، مگر در حالتی که آن‌ها را، در ظروف بارگیری جداگانه، و غیر هم‌جوار، قرار بدهند.

۵. مواد غذایی، نزدیک حیوان زنده (AVI)، و جنازه (HUM)، بارگیری نشود.

۶. بارهای فاسدشدنی، که در طول پرواز، یا در بخش ترانزیت، و یا درصورت تاخیر داشتن در پرواز، به مراقبت، یا هندلینگ ویژه ای نیاز دارند، بایستی در فرم NOTOC ذکر گردند.

۷. زمان چیدن بارهای فاسدشدنی در کانتینر ULD، یا انبار هواپیما، بایستی دقت داشت که لایه‌های زیرین، به دلیل فشار ناشی از وزن لایه‌های بالایی، آسیب نبینند.

الف) بخش های زنده‌ی بدن انسان یا خون، بایستی در اسرع وقت حمل بشود.

ب) بخش های زنده‌ی بدن انسان یا خون (LHO)، را می‌توان با مواد رادیواکتیو ۲خطی و ۳خطی (RRY)، در یک انبار هواپیما، بارگیری نمود، در صورتی که مثل انسان، و حیوان زنده، حداقل، فاصله‌ی آنان ، با ماده رادیواکتیو، براساس جدول حداقل فاصله، رعایت بشود.

پ) اعضای زنده‌ی بدن انسان یا خون، بایستی به اندازه‌ی کافی، با جنازه، فاصله بگیرند.

ت) زمان بارگیری این مواد، در درون انبار هواپیما، آن‌ها را، هرچه نزدیک‌تر، به درب قرار بدهند.

دستورالعمل نگه‌داری و هندلینگ بارهای فاسدشدنی

۱- گوشت

الف) بسته‌بندی گوشت، بایستی ضدآب باشد.

ب) رعایت نمودن اصول بهداشتی، در همه مراحل هندلینگ گوشت، الزامی میباشد.

پ) دمای مورد نیاز، عبارت می باشد از:

ـ گوشت تازه، ما بین صفر تا ۵ درجه‌ی سانتی‌گراد

ـ گوشت منجمد، کمتر از ۱۲- درجه‌ی سانتی‌گراد. در این حالت، باید از کانتینرهای یخچال‌دار استفاده بشود.

۲- تخم‌مرغ نطفه‌دار

الف) تخم‌مرغ نطفه‌دار، نباید در نزدیک یخ خشک (ICE)، و مایعات سرمازا (RCL)، قرار داده بشود.

ب) کمترین فاصله، ما بین تخم‌مرغ نطفه‌دار، و RRY، تا ۲۴ ساعت، نیم‌متر، و بیش از ۲۴ ساعت، یک‌متر میباشد.

پ) دمای انبار هواپیما، در طول پرواز، بایستی ما بین ۱۰ تا ۱۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، قرار داشته، و هیچوقت، از ۱۷ درجه‌ی سانتی‌گراد، تجاوز کند.

۳- میوه‌ی تازه، و سبزیجات

الف) وقتی که میوه‌ی تازه، و سبزیجات، در مقادیر زیاد، جهت حمل، در ULD چیده می‌شوند، بایستی فضای کافی، ما بین بسته‌ها، جهت جریان یافتن هوا ایجاد گردد. این مورد، به‌ ویژه، درباره میوه‌های تازه، و سبزیجات با رطوبت زیاد، بسیار اهمیت دارد.

ب) به‌دلیل بسته‌بندی‌های ضعیف میوه‌های تازه و سبزیجات، زمان بارگیری آن‌ها، با بارهای معمولی، بایستی توجه کافی جهت پیش گیری از  آسیب دیدن آن‌ها، به‌عمل آید.

۴- گل

الف) گل، نباید با کف و دیواره‌های هواپیما، رابطه و تماس مستقیم داشته باشد.

ب) گل نباید با میوه و سبزیجات تازه، در یک انبار هواپیما، بارگیری بشود، چون گاز اتان تولیدشده، به‌وسیله‌ی سبزیجات، شاید سبب خرابی گل‌ها بشود.

۵- فرآورده‌های غذایی دریایی

الف) ماهی، باید بار مرطوب تلقی شده، و در ظروف ضدآب بارگیری شود. هرگونه یخ معمولی مورد استفاده هم، باید در درون ظرف ضدآب قرار داشته باشد.

ب) دمای مورد نیاز، عبارت میباشد از:

ـ ماهی تازه: زیر ۵ درجه‌ی سانتی‌گراد

ـ ماهی منجمد: پایین‌تر از ۱۲- درجه‌ی سانتی‌گراد. در این حالت، باید از کانتینرهای یخچال‌دار، استفاده گردد.

۶- واکسن و فرآورده‌های پزشکی

الف) رادیوایزوتوپ‌های عمرکوتاه، باید در نهایت فوریت، و طبق شرایط هندلینگ مواد رادیواکتیو، حمل بشوند.

ب) داروهای مخدر، یا داروهای خطرناک، باید طبق دستورالعمل مربوط به بارهای قیمتی، نگه‌داری و حمل بشوند.

۷- اعضای زنده‌ی بدن انسان یا خون

الف) اعضای زنده‌ی بدن انسان یا خون، باید در اسرع وقت حمل بشود.

ب) اعضای زنده‌ی بدن انسان یا خون (LHO)، را می‌توان با مواد رادیواکتیو ۲خطی و ۳خطی (RRY)، در یک انبار هواپیما، بارگیری کرد، به‌شرطی‌که، مانند انسان، و حیوان زنده، حداقل، فاصله‌ی آن‌ها، با مواد رادیواکتیو، براساس «جدول حداقل فاصله»، رعایت گردد.

پ) اعضای زنده‌ی بدن انسان یا خون، باید به اندازه‌ی کافی، با جنازه، فاصله داشته باشد.

ت) زمان بارگیری این مواد، در داخل انبار هواپیما، آن‌ها را، هرچه نزدیک‌تر، به درب قرار بدهند.

 

هندلینگ بارهای فاسدشدنی، در صورت تاخیر پرواز

تاخیر در حمل کالاهای فاسدشدنی، بایستی به کمترین میزان برسید. درصورت ایجاد تاخیر، یکی از اقدام‌های زیر، باید انجام گردد:

الف) فراهم‌نمودن تهویه‌ی هوای کافی، برای هواپیما، درصورت نیاز بار فاسدشدنی

ب) انتقال بار فاسدشدنی، به انباری که، به سیستم تهویه‌ی هوا، یا سردخانه، مجهز باشد.

پ) تخلیه‌ی بار، و تهیه‌ی جا، در یک پرواز دیگر

ت) درصورت استفاده از کانتینر یخچال‌دار، نظارت بر دما، و پرکردن ذخایر یخ خشک
نظرات کاربران