تاریخچه پست در ایران

بررسی تاریخ پست در ایران

در این مقاله از سایت آتا اکسپرس به بررسی تاریخچه پست در ایران می پردازیم. در ادامه همراه ما باشید.

دوره اول:

ایرانیان برای نخستین بار در جهان در زمان هخامنشیان اقدام به تاسیس واحد رسمی پست با عنوان «چاپارخانه» کردند که از طریق آن به وسیله اسبهای تندرو تمامی اخبار، گزارشات و مکاتبات دولتی بین پایتخت با سایر ایالات انجام می‌شد.

دوره دوم:

پست در ایران تا سال 1258 به صورت «اداره پست» به فعالیتش ادامه می‌داد تا این که در این سال ناصرالدین شاه قاجار دستور تاسیس «وزارت پست» را صادر کرد.

تشکیل وزارت پست

بنا بفرمان ناصرالدین شاه اداره پست در سال ۱۲۹۷ به وزارت پست تبدیل و اداره ان به میرزا علیخان امیناللملک واگذار نمود او نخستین وزیر پست است که برای ادارات تابعه ساعت کار معین کرد و برای کارکنان حقوق باز نشستگی  برقرار نمود در زمان وزارت ایشاند پست هفته ای ۴روز و روزی ۴ساعت کار میکرد و برای اقدامات او اداره پست در نزد مردم دارای اهمیت و موقعیت خاصی پیدا نمود ودر اغلب ایالات  و ولایات نامه های پستی و مکاتبات دولتی مرتبا مبادله میشد و حتی نامه های خارجه نیز به گیرندگان ان در گوشه و کنار مملکت تحویل میگردید.

 

دوره سوم: 

با پیروزی انقلاب اسلامی شیوه‌‌های ارائه خدمات پستی از لحاظ کمی و کیفی ارتقاء بسیاری داشت که از میان آنها می‌توان به حذف ساختار سنتی پست، اجرای مکانیزاسیون و اتوماسیون شبکه پستی و ایجاد سرویس‌های نوین و متنوع نظیر پست پیشتاز، صندوق شخصی و پست اکسپرس اشاره کرد. همچنین در پی رواج خدمات اینترنتی و شکل‌گیری روش‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، نام این وزارتخانه به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر داده شد.

تشکیل شرکت پست

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در جلسه روز یکشنبه ۳ ابان ماه یکهزارو سیصدو شصتو شش مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۲۱  /8/ 66 به شورای نگهبان ارسال شده و با توجه به اینکه عدم مغایرت ان با موازین اسلامی و قانون اساسی بر اساس اصل ۹۴ در موعود مقرر اعلام نگردیده و طی نامه شماره ی ۱۴۸۶۶/۱ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۶  ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد .

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، که در سال ۱۳۶۷ با سرمایه اولیه ۵ میلیارد ریال و با هدف ارائه خدمات پستی، آغاز به فعالیت نمود. این شرکت بیش از ۱۶ هزار نیروی انسانی، ۲۹ هزار نقطه تماس، ۵ هزار مسیر مبادله پستی و جابجایی داشته و روزانه نزدیک ۳ میلیون مرسوله انتقال می‌دهد.

پاره ای از مواد قانونی اساسنامه شرکت پست

ماده ۱ –  به منظور اعمال سیاست جتمع در زمینه برنامه ریزی تاسیس تجهیز گسترش و بهره برداری واحدهای پستی هماهنگ با اخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات و به مقصد تامین و تامیم خدمات پستی در سراسر کشور مرتبط با سایر کشورهای جهان به موجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصارا شرکت نامیده میشود تشکیل میگردد شرکت وابسته به وزات پست و تلگراف و تلفن است وتمام وظایف واختیارات وزارت مذکور در امور پستی بهان تعویض می شود.

ماده ۲   شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده وعملیات خدمات خود را طبق مفاد این قانون اساس نامه مربوط و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی انجام خواهد داد مواردی که در قوانین و مقررات فوق الذکر پیش بینی نشده باشد طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۳ سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به ۵۰ هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود وکلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.

ماده ۱۵ هرکس صندوق یا باجه ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده عمدا هدم یا تخریب یا تضییع کند علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مرات جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مندرجات مراسلات را افشا ویا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم میشود .

ماده ۱۶ – هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین با مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت انها موافقت شده مراسلات و نامه های اشخاص را در غیر موردیکه قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا بازرسی با توقیف ذبا معذوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجاره صاحبان آنها افشا یا آشکار نماید علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )محکوم خواهد شد.
نظرات کاربران